Kvarc 2-4mm
Kombinacija crnog i sivog kamena 0,8-1,2mm
Oranž, gazista 2-4mm, čela stepeništa 0,8-1,2mm
Gazista 2-4mm u kombinaciji braon – bela. Čela braon-bela 0,8-1,2mm.