Vanjska aplikacija — (1)kamen rečni oblutak , (2) kamen teraco
Kameni tepih sa rečnim oblutkom- teraco kamen
Individualna potrošnja I cena za 1m2:
Pri debljini do: cena m2
1cm,    18kg kamena 33€ 
1,5cm, 30kg kamena 35€
2 cm,   40kg kamena 38€
Vanjska aplikacija mermernim kamenom ,oblutkom 
Kameni tepih sa mermerni kamenom u  granulaciji od 2-6mm
Individualna cena za m2
Pri debljini do: cena za m2
1cm,      18kg kamena  33€
1,5 cm,  30kg kamena  35€
2 cm,     40kg kamena  38€
Unutrašnja aplikacija mermernim kamenom
Kameni tepih mermernim kamenom u frakciji 2-6mm
Individualna cena sa punjacem pora da bi se dobila vodonepropusna površina.
Pri debljini: cena za m2
0,5cm 30€
1cm od 35€
Cene materijala za uspravne površine

Penetracija i vezivo 1 set 35€/ 1m2

Cena izvođenja radova uspravne površine 41€/m2

Cena materijala za izradu postavljanje kamenog tepiha na vodoravnoj površini ,1 set penetracija i vezivo 26€/m2
Cena postavljanja kamenog tepiha, stepenište dimenzija 100mm x 30mm gazište i 100mm x 20mm čelo, 25€
*Cene su individualne jer se radi o tekućoj smesi gde može doći do veće potrošnje materijala u zavisnosti na neravnosti površine ,izabranih kamenčića (frakcija).

**U ponudi su kámen oblutak, rečni šareni, oblutak mermerni beli, kamen rizla u prirodnim bojama crna, crvena,bela, krem. Sve boje se mogu međusobno kombinovati tako da se dobije “multicolor”.

*** Kameni tepih je nešto što je trajno,lako za održavanje i lako za popravku ukoliko dodje do slučajnog mehaničkog oštećenja. Koriste se najkvalitetnije specijalno modifikovane smole koje su otporne na vodu, UV zrake,mraz . Vrlo je lak za održavanje i nije potrebno dodatno lakiranje i slično. Ova tehnika rada koristi se u Americi , Australiji i zapadnoj Evropi od početka 20 veka. Materijali su uvoz od proverenih i sa dugom tradicijom ,proizvođača iz Nemačke i Češke republike.