• 1.Crno-beli mermer 2-4mm.      2.Crno-beli mermer 2-4mm
 • 3. Crno-beli i krem mermer. 2-4mm
 • 4.Crveno-beli mermer 2-4mm
 • 5.Crveno-beli-krem mermer 2-4 mm
 • 6.Crveni-crni-beli mermer 2-4mm
 • 7.Rečni oblutak-crno-krem mermer2-6mm
   1. Postavljamo kamene staze u vaša dvorišta
   Kamene staze ispred lokala

Postavljamo kamene staze u vaša dvorišta
Kamene staze ispred lokala

Uzorci kamenog tepiha.

1. Krem mermer 5mm

2. Rizla 5mm

3. Crveni mermer 1-3mm

4. Crveno-krem mermer 1-3mm

5. Rečni oblutak 2-6mm

6. Rečni oblutak i beli mermer 2-6mm